tolo
HAYAT paziresh Entezar_hamrah Scan_Saloon wbs gamma camera mpi

معرفی مرکز

مرکز پزشکی هسته ای طلوع از سال 92 شروع به فعالیت نموده است. این موسسه در فصایی بسیار مناسب با کارشناسان باتجربه و با استفاده از استانداردهای علمی روز کلیه خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای و همچنین خدمات درمانی سرپایی با استفاده از ید رادیواکتیو و ساماریم را ارائه می نماید.

ساعت کار مرکز از ساعت 8 صبح الی 8 شب میباشد.

این موسسه با کلیه بیمه های اصلی و نیز بیمه های تکمیلی آتیه سازان حافظ و بانکها قرارداد دارد که جزئیات آن را میتوانید در منوی "بیمه های طرف قرارداد"  مشاهده نمایید.

اطلاعات کامل تر را در منوی "درباره مرکز" مشاهده نمایید.

کیفیت خدمات و رضایمندی بیماران بعنوان خط مشی مرکز تعریف شده است. امید است بتوانیم اهداف فوق را بطور مستمر سرلوحه کارمان قرار دهیم.